Ίδρυση

Το ΕΠΕΦΑ ιδρύθηκε ως εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών» σύμφωνα με την από 11-1-2007 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου.

Το ΕΠΕΦΑ εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα των Επενδύσεων, Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής. Ανήκει οργανικά στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και υπάγεται στον Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής.

BannerEPEFA300x250 NoSponsors