Μέλη και Συνεργάτες

Πρωταρχικός στόχος του ΕΠΕΦΑ είναι η παροχή υψηλής στάθμης εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του εκάστοτε προγράμματος και οργανισμού. Για την επιτυχία των στόχων αυτών το ΕΠΕΦΑ αξιοποιεί την πολυετή εμπειρία της συνεκτικής ομάδας των εσωτερικών μελών του και των εξωτερικών βασικών συνεργατών του.

 

 

BannerEPEFA300x250 NoSponsors