Θωμαδάκης Σταύρος

 Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

Σπουδές
 
Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών το 1964. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο πανεπιστήμιο YALE. Παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT του Μ.Ι.Τ. από το οποίο έλαβε το πτυχίο Master of Science και το διδακτορικό δίπλωμα στην Χρηματοοικονομική Επιστήμη και την Εφαρμοσμένη Οικονομική, το 1974.
 
Πανεπιστημιακή Σταδιοδρομία
 
Εδίδαξε επί δεκαεπτά έτη στα πανεπιστήμια των Η.Π.Α. City University of New York και Μ.Ι.Τ. Εξελίχθηκε σε καθηγητή πρώτης βαθμίδας. Μετακλήθηκε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1987. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση και διηύθυνε για πολλά χρόνια τον Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής καθώς και το Κέντρο Μελετών Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρωτοστάτησε στην δημιουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομικής, Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Ελεγκτικής το οποίο και διευθύνει.
 
Έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια σχετικά με θέματα της ειδικότητάς του: χρηματοοικονομική, βιομηχανική οργάνωση, τραπεζική, οικονομική ιστορία. Έχει συγγράψει τέσσερα βιβλία και έχει συνεπιμεληθεί δύο συλλογικούς τόμους. Το τελευταίο βιβλίο του είναι  ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΝΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟ ΔΙΔΥΜΟ (Αλεξάνδρεια 2011).
 
Άλλες Επαγγελματικές Δραστηριότητες
 
Διετέλεσε μέλος της Νομισματικής Επιτροπής της (τότε) ΕΟΚ το 1982 - 84 και μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων το 1982-83.
Ήταν μέλος της Επιτροπής Αγγελόπουλου για την Σταθεροποίηση και Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας (1989-90).
Διετέλεσε πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (1995-96).
Διετέλεσε πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΠΕ (1994-96).
Από τον Μάρτιο του 1996 μέχρι τον Απρίλιο του 2004 ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Διετέλεσε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO)  (2000-2004)
Διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εποπτικών Αρχών της Κεφαλαιαγοράς για την επεξεργασία της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την «κατάχρηση αγοράς»
Ορίσθηκε πρώτος πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου για την εποπτεία των διεθνών ελεγκτικών προτύπων και των κανόνων δεοντολογίας του ελεγκτικού επαγγέλματος .

BannerEPEFA300x250 NoSponsors